Northern ladies lead the way / Pohjoisen naiset näyttävät maailmalle mallia

Kärppä naiset in ice-hockey and Oulu Nice Soccer are the first women elite teams in the national leagues to start measuring head impacts with ACT Head Impact Tracker

The aim is that the new Finnish technology will revolutionize the measurement and monitoring of head impacts, enable the development, implementation and monitoring of effective measures to reduce head shocks, and thus prevent head injuries in sport.

Oulun Kärpät women's team and Oulu Nice Soccer want to be at the forefront of improving the health and well-being of their athletes, and are working hard to reduce head impacts in order to effectively prevent head injuries. The leap in well-being is made possible by Rentfol.ion, a mobile application for private landlords that wanted to be the first Finnish company to start supporting health and well-being in women's sports by sponsoring ACT Head Impact Tracker head impact measuring devices for teams.

“This is a great opportunity for us to be involved in supporting the well-being of athletes and awareness of headaches in sport. We need to keep our heads fit to achieve top results and we also want to encourage other companies to get involved in supporting the well-being of athletes.” Says Antti Mäkikyrö, founder of the Rentfol.io - Private Landlords Application.

Head impacts in sports and head injuries they may cause are a global problem. 

“The measurement data from the device provides valuable information about the forces acting on the athlete’s head, and supports decision-making related to training exercise regulation. I also see the potential of the sensor in the athletics training of junior athletes, when thinking about the development of proper heading technique, for example,” says Retu Värri Oulu Nice Soccer S&C coach.

“We were very pleased with Rentfol.io’s departure to support the acquisition of ACT Head Impact Tracker for our team, we provided a personal sensor for each player. We use the device in everyday exercises as well as in games, and in addition to individual head shocks, we collect information about cumulative head shocks for each player. For our part, we strive to ensure that the future of none of our players is at stake due to a head injury," says Tomi Kokko from Kärppä naiset.

“The purpose of the information produced by the device is to increase understanding and knowledge of the origins and root causes of head impacts. The information can be used to study the current situation and develop effective measures to reduce the number of impacts, to monitor and measure the implementation of measures and the if the objectives are met. The goal is to reduce head impacts, which will improve the health, well-being and performance of athletes. ” Heidi Kivimaa from Northern Sports Insight and Intelligence sums up.

Photo: Tomi Kokko / Kärpät naisten liigajoukkue

Suomeksi:

Kärppien naiset ja Oulu Nice Soccer ovat aloittaneet ensimmäisinä naisten pääsarjatason joukkueina päähän kohdistuvien iskujen mittaamisen vammoilta suojautumisen apuvälineenä

Uuden suomalaisen teknologian toivotaan mullistavan päähän kohdistuneiden iskujen mittaamisen ja seurannan, mahdollistavan tehokkaiden toimenpiteiden kehittämisen, toimeenpanon ja seurannan päähän kohdistuvien iskujen vähentämiseksi, ja siten ehkäistä urheilussa tapahtuvia päävammoja.

Oulun Kärppien naisjoukkue ja Oulu Nice Soccer haluavat olla edelläkävijöitä urheilijoidensa terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa ja lähtevät tavoittelemaan päähän kohdistuvien iskujen vähentämistä, jotta iskujen aiheuttamia päävammoja voitaisiin tehokkaasti ehkäistä. Hypyn hyvinvoinnissa mahdollistaa Rentfol.io, yksityisten vuokranantajien mobiilisovellus, joka halusi ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä lähteä tukemaan terveyttä ja hyvinvointia naisurheilussa sponsoroimalla ACT Head Impact Tracker päähän kohdistuvien iskujen mittauslaitteet joukkueille.

Tämä on loistava tilaisuus meille olla mukana tukemassa urheilijoiden hyvinvointia ja tietoisuutta päähän kohdistuvista iskuista urheilussa. Pään pitää pysyä kunnossa huipputuloksiin päästäkseen ja haluamme myös kannustaa muita yrityksiä mukaan urheilijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.” Sanoo Rentfol.io – Yksityisten Vuokranantajien Sovelluksen perustaja Antti Mäkikyrö.

Päähän kohdistuvat iskut ja niiden aiheuttamat päävammat urheilussa ovat maailmanlaajuinen ongelma ja suomalainen teknologia-alan startup Northern Sports Insight and Intelligence on tuomassa markkinoille kehittämäänsä päähän kohdistuvien iskujen mittauslaitteen alan yritysten kärkijoukossa.

Laitteesta saatava mittadata tarjoaa arvokasta tietoa urheilijan päähän kohdistuvista voimista, ja tukee harjoituskuormituksen säätelyyn liittyvää päätöksentekoa. Näen sensorilla potentiaalia myös junioriurheilijoiden lajitaitoharjoittelussa, kun ajatellaan esimerkiksi puskutekniikan kehittämistä”  mainitsee Retu Värri Oulu Nice Soccer fysiikkavalmentaja.

”Olimme erittäin tyytyväisiä Rentfol.io:n lähtiessä tukemaan ACT Head Impact Tracker hankintaa joukkueellemme, saimme jokaiselle pelaajalle käyttöön henkilökohtaisen sensorin. Käytämme laitetta arjen harjoituksissa sekä peleissä, ja saamme yksittäisten päähän kohdistuvien iskujen lisäksi kerättyä tietoa kumulatiivisista päähän kohdistuneista iskuista jokaiselle pelaajalle. Pyrimme omalta osaltamme siihen, ettei yhdenkään pelaajamme tulevaisuus ole vaakalaudalla päävamman vuoksi." kertoo Tomi Kokko Kärppien naisista.

”Laitteen tuottaman tiedon tarkoitus on ymmärryksen ja tiedon lisääminen päähän kohdistuvien iskujen syntyyn ja juurisyihin. Tiedon avulla voidaan tutkia nykytilannetta ja kehittää tehokkaita toimenpiteitä iskujen vähentämiseksi, valvoa ja mitata toimenpiteiden toteuttamista ja tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on päähän kohdistuvien iskujen vähentäminen, joka parantaa urheilijoiden terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä.” Heidi Kivimaa Northern Sports Insight and Intelligence:stä summaa.

Kuva: Tomi Kokko / Kärpät naisten liigajoukkue